ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น๔๔ 
Royal Thai Police Academy 44